Skip to content

苏轼到底有多天才?把一首中秋词写到巅峰,至今难有人超越

  在北宋文坛上,苏轼毫无疑问的是一个了不起的天才,然而就是这样一位天才,在文学上大放异彩的同时,却一生都因乌台诗案再也无法在仕途上有所作为。

  一、清辉万里,思绪无边,醉里写出世人难以超越的千古名篇

  之后,乌台诗案犹如压在苏轼身上的五指山,即便他被解放了,然而却只能远离朝廷,辗转到各地为官,他也曾经一度要求调到离弟弟苏辙较近的地方,期望能够与弟弟经常聚会。

  公元1074年,苏轼到达了密州,以为这次可以与弟弟相聚了,哪知事与愿违,等他到了以后,与弟弟相聚的愿望仍然无法实现。

  公元1076年,苏轼与弟弟苏辙自从分别以后已是七年没有得见,这时候已经是熙宁九年的中秋。是夜,长空万里,一轮皓月照山河;圆月,千户人家,满是屋檐洒银灰;远眺,两地相望,尽是相思惹人恼。

  于是,在此中秋之夜,苏轼欢饮达旦,大醉之后,他吹着飒飒秋风,仰首望着皓月当空,低头看着银灰万里,心里想着远亲近戚,更是想着离散多年的弟弟,想着一路多变的人生,想着平生失意的官场,苏轼万千感情,一时之间倾泻于笔端,写出了千古名篇《水调歌头·明月几时有》,没想到却因此名垂千古,至今难有人能够超越。

  二、《水调歌头·明月几时有》赏析:

  水调歌头·明月几时有

  宋·苏轼

  丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

  明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

  转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

  词开头的序是:丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。说的是写下《水调歌头·明月几时有》的缘由,中秋这天夜晚,苏轼高兴异常,因为为老百姓办了许多实事,自己管辖的地方一片祥和,百姓安居乐业,苏轼大喜,一时兴高,一不小心痛饮到了天亮,明月尙在,清辉依旧,苏轼不由自主地想起亲人,想起弟弟苏辙。所以苏轼挥毫泼墨,以词的形式寄托思念。

  上阕第一句明月几时有?把酒问青天中的问青天,把酒二字真的是绝妙至极,道出了苏轼酒后把青天都当成了朋友,以酒相问,体现了苏轼浪漫的情怀与豪放的性格。

  而深层的隐喻是,苏轼自己被调往了密州,但他仍然关心着天下大事,期望着有朝一日能够被调回朝廷,重新得到重用的复杂心情。

  第二句:不知天上宫阙,今夕是何年。承接第一句,表达了一种对明月的赞美与描写,想想人间今日此时,正是花好月圆;想想此时的天上月宫,不知又是何年何月?那美轮美奂的月宫又会是什么样子的呢?想必月亮到了一年之中最圆的时候,月宫里一定也会是一个美好的日子。

  第三句:我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。这一句颇有谪仙李白的口吻,在苏轼大醉之时,他以月宫中的仙人自居,秋风拂来,他一下子诞生了我欲乘风归去,回到月宫中的想法。

  但是接下来他又说,那里虽然是琼楼玉宇,但是那里是不是也太高了,那里的寒冷一定让人无法承受。

  短短十七个字,苏轼就把对月宫的向往和对人间的留恋的矛盾心理,巧妙地表达了出来。

  而苏轼之所以充满了对月宫的向往,主要是表达了他对现实世界的不满。苏轼一生志向高远,但一生之中却遭受了仕途上的无限坎坷,遭遇了人生的无数波折。而在他大醉之时,他在人间所遭受的种种不满,都一股脑儿地倒了出来,从而表达了一种对天上月宫中那乐土的向往,可是又恐琼楼玉宇,高处不胜寒又表达了他的矛盾心理,通过一番内心的争斗,他最后表达了坚决留在人间的意向。

  第四句:起舞弄清影,何似在人间。中的起舞弄清影,大有唐代李白我歌月徘徊,我舞影零乱的影子,表达了苏轼醉后与自己的影子翩翩起舞,一起嬉戏的情景,而何似在人间又让人感觉一下子回到了人间,一下子回到了现实。

  表达了一种与其去那清冷高寒的天上月宫,倒不如在人间翩翩起舞,虽然渡尽劫波,但是人间有人间的快活,在那月光的清辉中,至少有自己的清影为伴。表达了苏轼积极乐观,豁达大度的思想。

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *